Dotácie a poplatky


Od 11. novebmra 2016 do 30.júna 2018 bolo možné na Slovensku získať štátnu dotáciu na nákup elektromobilov a plug-in hybridov. Nákup elektromobilu štát dotoval sumou 5000 Eur, nákup plug-in hybridu sumou 3000 Eur. Dotácie boli vyplácané postupne v troch častiach — pri registrácii vozidla, po 12 mesiacoch a po 24 mesiacoch od registrácie.

Poskytovanie dotácií je ukončené k 30.6.2018. Pokračovanie dotačnej schémy je momentálne v štádiu riešenia. Nie je vylúčené opätovné zavedenie poskytovania dotácií na nákup elektromobilov a plug-in hybridov vrátane ďalších výhod pre používateľov týchto vozidiel. Situáciu sledujeme a túto sekciu budeme v prípade nových informácií aktualizovať.

V prípade, že máte záujem o elektrické alebo plug-in hybridné vozidlá bez ohľadu na dotácie, neváhajte nás kontaktovať.